PIB Project

DOFCO is deelnemer in een consortium van bedrijven die samen met het ministerie van Economische Zaken (RVO en Landbouwattaché) een afzetmarkt voor organische meststoffen in Hongarije wil creëren. Het actieplan omvat het toepassen van organische mestproducten (proef- en demovelden, voorlichting), realiseren van een positieve houding van de Hongaarse overheid voor mestgebruik en wegnemen handelsbelemmeringen en inzicht in de logistieke mogelijkheden voor mesttransport.

De afkorting PIB staat voor Partners for International Business en is een nieuwe werkwijze van de rijksoverheid voor exportbevordering.