BioEcoSIM

Binnen het EU-project BioEcoSIM werkt DOFCO samen met 13 instellingen en bedrijven uit 5 landen onder leiding van het Fraunhofer Instituut in Stuttgart aan een innovatieve oplossing voor verwerking van varkensmest. Uit de ontwikkelde demonstratie-installatie komen als producten: gedroogd ammoniumsulfaat, verschillende fosfaatzouten (calciumfosfaat, magnesiumfosfaat), en gepyrolyseerde bodemverbeteraar en kalirijk-water. Uit Nederland is verder nog het LEI van Wageningen Universiteit nauw bij het project betrokken.

Op 14 juni 2016 is er in Kupferzell (Duitsland) een open dag met een demonstratie van de mestverwerkingsinstallatie. Meer informatie en registratie op www.igb.fraunhofer.de/demo.

 

 

BioEcoSIM krijgt de Ivan Tolpe prijs 2017 van het VCM

Het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) heeft afgelopen week de Ivan Tolpe prijs 2017 voor innovatie in mestverwerking uitgereikt. Winnaar van deze tweede editie is het Duitse onderzoeksinstituut Fraunhofer IGB. Zij ontwikkelden met BioEcoSIM een totaaloplossing waarbij een bodemverbeteraar en kunstmest uit varkensmest wordt gewonnen. Het is een modulair systeem waarin mest onder meer wordt omgezet tot een fosforarme dikke fractie die afgezet kan dienen als bodemverbeteraar. Een voordeel van de Duitse verwerkingstechniek is de modulaire aanpak. De onderdelen kunnen in combinatie maar ook los van elkaar worden gebruikt. Momenteel draait al een pilotinstallatie in Duitsland en wordt een eerste grootschalige installatie gebouwd. 

DOFCO BV maakt onderdeel uit van het consortium dat 4 jaar lang heeft gewerkt aan het BioEcoSIM mestverwerkingsconcept.

10 februari 2017

https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=189016