DOFCO

DOFCO verkoopt hoogwaardige organische meststoffen in het buitenland. De marktwaarde van de bemestingsproducten is voor DOFCO uitgangspunt voor de inkoop of het laten produceren van organische mestkorrels. Ons motto is:  “Maak alleen goed verkoopbare eindproducten”. De focus bij marketing en verkoop van DOFCO ligt op afzetmarkten in Oost- en Midden Europa. Verder verstrekt DOFCO adviezen en neemt ze deel in innovatieve en oplossingsgerichte projecten voor mestverwerking.