Veel mestinitiatieven zijn product- en technologie gedreven, maar voor DOFCO ligt de sleutel voor duurzame oplossingen bij het marktperspectief voor de eindproducten in binnen- en buitenland.

Vanuit deze marktgerichte visie werkt DOFCO aan de oplossingsgerichte aanpak van de mest- en mineralenproblematiek. 

Projecten

 

BVA

BioEcoSim

EFRO

RVO

 Cleanfuels