Clean Fuels

DOFCO is projectpartner in dit EFRO-project, dat wordt uitgevoerd bij het technologiebedrijf Clean Fuels in Oldenzaal. Met behulp van innovatieve pyrolysetechnologie wordt gedroogde mest onder hoge temperaturen en zonder zuurstof verwerkt tot gecarboniseerde producten (biochar). De beoogde voordelen van deze mestverwerking zijn: nauwelijks tot geen externe energie nodig en eindproducten met veel koolstof en aanzienlijk hoger fosfaat- en kaligehalte. Andere voordelen zijn de opslag van koolstof in de bodem (“carbon capture”). DOFCO test en beoordeelt verschillende eindproducten op landbouwkundige waarde (potproeven) en op marktperspectief.