Diensten

DOFCO biedt op basis van haar kennis en werkervaring, de volgende diensten aan:

• Inbreng in innovatieve en oplossingsgerichte projecten voor dierlijke mest

• Marktanalyses en -verkenningen (verplichte) mestverwerking en –afzet

• Bijdragen aan beleidsanalyses en –verkenningen voor het mestbeleid

• Uitvoering haalbaarheidsstudies, second opinions, SWOT analyses voor projecten 

• Sparring partners voor initiatiefnemers

• Marketing van mestproducten (o.a. pot- en veldproeven)

• Presentaties, workshops, seminars, studiegroepen in binnen- en buitenland